نام: پروانه دلاور
دانشکده: علوم انسانی
گروه: ادبیات فارسی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: p a r v a n e d e l a v a r @ i a u n s . a c . i r
تلفن: 01152374500
آدرس: نوشهر، میدان لتینگان، دانشگاه آزاد واحد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
زبان و ادبیات فارسی
آزاد تهران مرکز
ایران
1392
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی
آزاد چالوس
ایران
1386
کارشناسی
مهندسی آبیاری
مازندران
ایران
1382


جوایز و افتخارات

عنوان
سال
بررسی جلوه ی غدیر در شعر معاصر فارسی با نگاهی آسیب شناسانه/همایش ملی/چاپ
1390
نقش‌زن‌درسلامت‌اجتماعی‌بانگاه‌به‌جایگاه‌شیرین‌درمنظومه‌ی‌خسرووشیرین‌نظامی/همایش منطقه ای/سخنرانی
1390
مقایسه‌ی نگاه سه بانوی شاعر معاصر(ژاله قائم مقامی، پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد)به موضوع خانواده/همایش منطقه ای/سخنرانی
1391
اخلاق اقتصادی در پرتو قرآن‌وسنت/همایش منطقه ای/پوستر
1391
نگاهی سبک شناختی به ساخت های نحوی در شعر فروغ فرخزاد/همایش ملی/پوستر
1392
اصالت حجاب در فرهنگ ایرانی با نگاه به پوشش زنان در ایران باستان/همایش منطقه ای/سخنرانی
1393
نگاهی اجمالی به تاریخچه‌ی «نماز» و نمود سبک‌ساز آن در «تاریخ بیهقی»/همایش منطقه ای/سخنرانی
1393
تبیین سازوکارهای برقراری نظم و امنیت داخلی با رویکردی سبک شناسانه به متن «تاریخ بیهقی»/همایش ملی/چاپ
1394
واکاوی سبک شناسانه‌ی متن «تاریخ بیهقی» جهت برجسته سازی الگوی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در عرصه‌ی سیاسی/همایش بین المللی/پوستر
1394
جهانی شدن و جریان های عمده ی شعر فارسی بعد از انقلاب 1357/همایش ملی/پوستر
1394
بررسي كاربردشناختي ويژگي‌هاي گفتگو در شعر شاملو، بر اساس اصل عدم همكاري/همایش بین المللی/سخنرانی
1394
منطق گفت‌وگو در شعر مهدی اخوان ثالث/همایش ملی/چاپ
1394
نمودهای برجسته ی منشورحقوق شهروندی در شعر پروین اعتصامی/همایش منطقه ای/پوستر
1394
آسیب شناسی حضور اندک بانوان در عرصه ی مدیریت نظام آموزش عالی/همایش ملی زن و مدیریت در نظام آموزش عالی/سخنرانی
1394
بازشناسی نقش بانوان در عرصه ی تمدنی ایران با تکیه برمیراث ادبی/ همایش منطقه ای بانوان فرهیخته استان آذربایجان شرقی/ پوستر
1395
زبان، واژگان لحن و نحو تبري در شعر نيما(بارويكرد به گويش كجوري)/ همايش ملي نيما، زبان و شعر تبري/ سخنراني
1395
پروين اعتصامي و سيماي زندگي شهري/ همايش بين المللي زنان و زندگي شهري/ چاپ
1395
تحلیل سبک شناختی گزیده اشعار "فاخر"/ همایش ملی ملاعلی و شیخ آقاحسن فاخری/پوستر
1396
بررسی و آسیب شناسی شعر آیینی معاصر/ ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان/سخنرانی
1397
برجستگی های نحوی و صرفی در سایه ی لایه ی ایدئولوژیک شعر احمد شاملو/پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان وادبیات ایران/سخنرانی
1397
بررسی مبانی حقوقی و ادبی جرایم علیه حیوانات و ارائه راهکارهایی برای خلأهای قانونی/چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی/سخنرانی
1398
مقایسه ی ساختاری عهدنامه ی مالک اشتر و مناشیر التوسل ال الترسل/ ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان وادبیات ایران/ سخنرانی
1398
تحلیل معنای زندگی در پرتو علت غایی/ چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با رویکرد معنای زندگی/پوستر
1399
تجرد نفس و معناداری زندگی از منظر مولانا و ملاصدرا/ دومین کنفرانس بین المللی دین،معنویت و کیفیت زندگی/سخنرانی
1399
تحلیل خداباوری در زبان دینی و فلسفی/ اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن دانشگاه شهرکرد/ سخنرانی
1400

تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
انگار آتشی و مرا سرکشیده ای/مجموعه شعر
پاسارگاد
1378
تالیف

مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
نگاهی سبک شناختی به وازگان در زبان شعر فروغ
مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تهران جنوب
1386
9
55
عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد
فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد
1387
18
120
نگاهی به طنز در شعر شاملو با رویکرد کاربردشناختی
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات نقد ادبی
1392
33
37
بررسی کهن الگو در شعر احمد شاملو بانگاه کاربردشناختی
فصلنامه علمی پژوهشی عرفانی و اسطوره شناختی
1394
39
81
بررسي كاربردشناسانه ي نمادگرايي در شعر احمدشاملو
مجله علمي پژوهشي شعرپژوهي بوستان ادب
1396
32
25
محورهای اندیشگی شعر فروغ فرخزاد در پیوند با برخی عناصر سبک شناسیک
پژوهش های ادبی و بلاغی
1397
4
65

تحقیقات

عنوان
تحلیل سبک شناختی شعر احمدشاملو با رویکردکاربردشناسانه1392/آماده ی چاپ
تحلیل سبک شناختی شعر فروغ فرخزاد1386/آماده ی چاپ
تحلیل سبک شناختیِ متن تاریخ بیهقی با رویکرد کاربردشناسانه/طرح پژوهشی/پایان: اردیبهشت 1394
شعر نيمايي پس از نيما / سخنراني در انجمن دوست داران حافظ آمل/ 1396/08/04